โปรแกรมเบิกจ่ายกลาง โรงพยาบาลศรีบรรพต
กรุณาระบุ username และ password ของท่านในช่อง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
แล้วคลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
แผนกผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
  หน่วยงานจ่ายกลางเป็นผู้รับผิดชอบ